Ευρετήριο Άρθρου

2. Συλλογή των προσωπικών δεδομένων


Η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από την EXPRESS OIL προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας με τον πελάτη ή τον χρήστη των υπηρεσιών μας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποιο προϊόν του πελάτη ή του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο www.expressoil.gr να δηλώνονται τα αληθή προσωπικά δεδομένα που θα του ζητηθούν, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά κατωτέρω.

Με την εγγραφή του χρήστη ή/και του πελάτη στις υπηρεσίες που παρέχονται από την EXPRESS OIL χορηγείται παράλληλα η συναίνεση του για την αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Περαιτέρω, η EXPRESS OIL επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά που της χορηγήθηκαν με την εγγραφή, προκειμένου να παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6 παρ. 1 β του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο ή αν λάβουμε νέα ρητή και σαφή άδεια του υποκειμένου.

Η EXPRESS OIL συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της και για να προσφέρει στους πελάτες και τους χρήστες της την βέλτιστη εμπειρία χρήσης των προγραμμάτων και των υπηρεσιών της. Η εν λόγω συλλογή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο.

Άμεση συλλογή δεδομένων

Είναι τα δεδομένα που παρέχονται άμεσα από τους πελάτες μας ή από τους χρήστες των υπηρεσιών μας, όπως συμβαίνει με την εγγραφή ενός χρήστη στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια παρεχόμενη από εμάς υπηρεσία, ή όταν ένας πελάτης μας υποβάλει ένα αίτημα υποστήριξης (ενδεικτική αναφορά).

Έμμεση συλλογή δεδομένων

Είναι τα δεδομένα που συλλέγονται από την χρήση των υπηρεσιών μας ή/και των προγραμμάτων μας και έχουν άμεση συνάφεια με τον τρόπο που ο πελάτης διαχειρίζεται αυτά. Τέτοιου είδους συλλογή γίνεται με την χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies και οι αναφορές σφαλμάτων (ενδεικτική αναφορά).

Σε κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή ενημέρωση από την EXPRESS OIL, για την ολοκλήρωση της οποίας είναι υποχρεωτική η προηγούμενη αποδοχή του χρήστη με κατάλληλο στοιχείο διεπαφής (user interface).

Μεταξύ των δεδομένων που συλλέγουμε είναι και τα εξής:
Κατά την εγγραφή φυσικών προσώπων (μελών) και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για προϊόν ή υπηρεσία (χωρίς εγγραφή)
Συλλέγουμε το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο των χρηστών μας, την διεύθυνση τους, τον Α.Φ.Μ., τον αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΕΗ, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου τους.

Κατά την εγγραφή επιχείρησης
Συλλέγουμε την επωνυμία της επιχείρησης, την δραστηριότητα της, τον Α.Φ.Μ. της,  την διεύθυνση της, τον αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΕΗ καθώς και το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θα επικοινωνούμε για λογαριασμό της επιχείρησης.

Κατά την εγγραφή είτε επιχείρησης είτε φυσικού προσώπου συλλέγουμε επίσης όνομα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης και άλλες παρόμοιες πληροφορίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη και την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. (Διαπιστευτήρια)


Εγγραφή με χρήση μέσου κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Η EXPRESS OIL παρέχει την δυνατότητα εγγραφής ή/και σύνδεσης στην ιστοσελίδα της και μέσω του τηρούμενου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) λογαριασμού του χρήστη. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται και μέσω εφαρμογών κινητών συσκευών (mobile applications).

Όταν επιλέγετε την εγγραφή ή σύνδεση σας μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης (social media) μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα της επιλεχθείσας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, όπου και πραγματοποιείτε τη σύνδεση σας με τα τηρούμενα σε αυτή προσωπικά σας στοιχεία. Εν συνεχεία συνδέεστε αυτόματα με την υπηρεσία μας.

Στην περίπτωση αυτή ζητάμε τη συγκατάθεση σας προκειμένου να μας χορηγηθούν από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης τα στοιχεία που τηρείτε στο δημόσιο προφίλ σας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) και τα στοιχεία αναγνώρισης των διαδικτυακών σας φίλων.

Με την λήψη της συναίνεσης σας τα προαναφερθέντα στοιχεία μεταφέρονται σε εμάς μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η αντίστοιχη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνει την κατάσταση σύνδεσής σας και τις πληροφορίες του πλοηγού (Browser) σας.

Αν δεν επιθυμείτε την διαβίβαση δεδομένων ανάμεσα στην EXPRESS OIL και στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή ή σύνδεση στον ιστότοπο μας www.expressoil.gr από τις δικές μας υπηρεσίες σύνδεσης και όχι από μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
 

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά

Διεύθυνση
Γαλβάνη 28-32 Αθήνα Τ.Κ.11255
Τηλέφωνο (07:30-23:00)
210 20 26 381 - 210 23 20 844 - 210 68 16 806
Ηλ.Ταχυδρομείο

Ιστοσελίδα
http:///www.expressoil.gr